Onze oplossing

Een veilige investering voor bedrijven

Maak een afspraak met een adviseur

Beleg de kasmiddelen van uw bedrijf met verzekering 
op 100% van het geïnvesteerde kapitaal

Belegging van bedrijfsthesaurie

FSMA goedgekeurd
Look&Fin is geregistreerd als Participatieve Financieringsdienstverlener.

Specifieke kenmerken van de investering

Rendement van 5,25 tot 6,25 % per jaar

Looptijd van 12 tot 36 maanden

100% verzekerd kapitaal (credit score Moody's A1)

Uw portefeuille opbouwen

Minimale belegging € 20.000

Bepaling van uw beleggingsprofiel met onze adviseurs

Automatische opbouw van uw portefeuille

Voer een simulatie uit

Waarschuwing

Promotionele mededeling: lenen aan kmo's houdt een risico op kapitaalverlies in.
Voor rechtspersonen die onderworpen zijn aan de Belgische belasting, zijn rente-inkomsten onderworpen aan vennootschapsbelasting.

FAQ

Welk type vennootschap kan haar thesaurie beleggen met Look&Fin?

Alle vennootschappen met rechtspersoonlijkheid kunnen via crowdlending beleggingen doen (NV, BV, CV, VOF, CommV). De statuten van de vennootschap dienen niet gewijzigd te worden om dit soort beleggingen uit te voeren (controleer echter of het maatschappelijk doel de vennootschap toestaat te beleggen en investeringen te doen, wat meestal het geval is).

Kan beleggen via crowdlending ertoe leiden dat de vennootschap het recht op het verlaagde belastingtarief verliest?

Nee. Een belegging via crowdlending wordt op de balans van de vennootschap geboekt als een vordering en heeft dus geen invloed op de berekening van haar belastingtarief, in tegenstelling tot traditionele investeringen die het recht op het verlaagde tarief doen verliezen wanneer zij 50% van het eigen vermogen (d.w.z. het gestorte kapitaal plus de belaste reserves en de geboekte meerwaarde) overschrijden.

Wat is het minimumbedrag dat ik moet beleggen en over welke periode?

Het minimumbedrag dat uw vennootschap via Look&Fin dient te beleggen is € 20.000. Dit bedrag zal gespreid worden over verschillende afzonderlijke beleggingen naarmate de mogelijkheden zich voordoen. U wordt verzocht om het bedrag van elke belegging van de bankrekening van de onderneming te betalen. De looptijd van elke belegging kan variëren van 12 tot 60 maanden in functie van uw selectiecriteria.

Hoe worden mijn beleggingen gediversifieerd?

Het diversificatieniveau hangt af van het profiel dat u kiest:

  • Secured: 10 beleggingen A+ (100% kapitaalverzekering) en A (hypotheekgarantie in rang 1). Beoogd jaarlijks rendement van 5% tot 8% per jaar.
  • Balanced/Dynamic: 20 beleggingen verdeeld over de risicoklassen B (hypotheekgarantie in rang 2), C+ en C. Beoogd jaarlijks rendement van 8% tot 13,0% per jaar.

Een diversificatie à la carte is echter ook mogelijk, afhankelijk van het risicoprofiel dat u voor uw bedrijf wenst.

Welke belastingen worden de vennootschap in het kader van deze belegging opgelegd?

De rente die wordt gegenereerd door beleggingen via crowdlending is onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Is er btw van toepassing op beleggingen via crowdlending?

Nee. Er is geen btw van toepassing op beleggingen via crowdlending.

Kan mijn vennootschap haar geld opnemen voor het einde van de belegging?

Nee, de vennootschap krijgt haar geld pas terug aan het einde van de beleggingsperiode.

Maakt beleggen via crowdlending de boekhouding van de vennootschap ingewikkelder?

Alle informatie over de beleggingen en transacties op het Look&Fin-platform is toegankelijk in de persoonlijke online ruimte van de beleggende entiteit. Het volstaat ze te downloaden en ze naar de boekhouder of financieel directeur van de onderneming te sturen zodat hij deze informatie in de boekhouding van de onderneming kan invoeren. Klik hier voor meer informatie over onze boekhoudkundige reporting.

Wat gebeurt er in geval van wanbetaling door de Projecteigenaar?

De teams van Look&Fin starten een invorderingsprocedure om het verschuldigde bedrag terug te vorderen via de activering van de kredietverzekering of de toegekende zekerheden. Indien deze procedure resulteert in een oninbaar verlies, worden de documenten die de beleggende vennootschap in staat stellen een waardevermindering op de betrokken schuld te boeken overgemaakt, waardoor zijn belastbare grondslag dienovereenkomstig wordt verminderd.

security

Veilig

Kies voor beleggingen met
100% verzekerd kapitaal

automatic

Bouw automatisch uw
bedrijfsportefeuille op

Automatisch

reporting

Krijg op elk moment online
toegang tot uw
boekhoudverslagen

Boekhoudverslag

Wanneer uw bedrijf investeert in een dossier A+ bij Look&Fin, leent het zijn kasmiddelen uit aan
een ander bedrijf en geniet het van een verzekering op 100% van het belegde kapitaal. 

De kredietverzekeraar Atradius (Moody's A1) verstrekt deze verzekering. Bij twee onbetaalde
maandelijkse termijnen zal de verzekeraar uw bedrijf rechtstreeks vergoeden voor 100% van het uitstaande kapitaal.

Hoe zijn de beleggingen van uw bedrijf verzekerd en onder welke voorwaarden?

|   Geen uitstapkosten

|   Minimale belegging van € 20.000

|   Instapkosten vanaf € 300

|   Beheerskosten van toepassing

Over Look&Fin

Look&Fin is een Belgische fintech opgericht in 2012 en is de leider in crowdlending in België.
Het platform is geregistreerd bij de FSMA als Dienstverlener voor Participatieve Financiering.

|   Meer dan 10 jaar ervaring

|   Ten dienste van de reële economie

|   Meer dan € 300M belegd

|   Meer dan 50.000 leden

"Op basis van onze vergelijkende analyse van termijnbeleggingen, Cash@work van Look&Fin is de best presterende veilige belegging op de markt. Het biedt gemiddeld +82% meer rendement dan termijnrekeningen op de markt."
geldbank.be

De mening van de markt

Doe je simulatie in 3 klikken